CarProf goede doel Veilig Verkeer Nederland en Fonds Slachtofferhulp

Totaal aantal APK’s

302.354

Totaalbedrag donaties 

€151.177,-

Datum tussenstand

2020 t/m 2023

Samenwerking CarProf metVeilig Verkeer Nederland & Fonds Slachtofferhulp

Een goed onderhouden auto is veiliger op de weg. Naast vakmanschap in de werkplaats wil de garageformule CarProf meer bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Door een partnership aan te gaan met Veilig Verkeer Nederland en het voortzetten van de samenwerking met Fonds Slachtofferhulp vraagt CarProf extra aandacht voor dit thema. Daar bovenop doneren alle CarProf autobedrijven per uitgevoerde APK €0,50 aan de twee organisaties.

Veilig Verkeer Nederland

Veilig Verkeer Nederland gelooft dat ze mensen betrokken moeten houden bij verkeersveiligheid. Dit doen zij door krachten te bundelen van verkeersdeelnemers, overheden, bedrijven en duizenden vrijwilligers. Op die manier maken zij het verkeer veiliger. Met campagnes zoals 'Ben je Bob, zeg het hardop!', 'MONO', of 'Onze scholen zijn weer begonnen', worden mensen aan het denken gezet over hun verkeersgedrag. 

Veilig Verkeer Nederland vierde in 2022 hun 90-jarig bestaan en zet zich al die jaren al in voor de verkeersveiligheid in Nederland en gaan onverminderd door met hun missie 'Iedereen veilig over straat.'

 

CarProf goede doel Veilig Verkeer Nederland

Fonds Slachtofferhulp &TrafVic-Kids

Jaarlijks belanden er naar aanleiding van een verkeersongeval ongeveer 30.000 mensen op de spoedeisende hulp en overlijden er 600. De impact van een verkeersongeval is enorm. Zeker voor kinderen. Wanneer zij geen gespecialiseerde trauma- en rouwbehandeling krijgen, kunnen kinderen daar op korte en lange termijn (ernstige) klachten van ervaren. CarProf wil hier haar steentje aan bijdragen en steunt sinds 2020 het project TrafVic-Kids van Fonds Slachtofferhulp.

TrafVic-Kids

TrafVic-Kids doet wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van een ongeluk voor een kind. Ze zijn zelf slachtoffer, of verliezen bijvoorbeeld hun ouder, of broertje. De jonge slachtoffers kunnen door dit trauma depressief of boos worden. Of krijgen moeite met leren en de omgang met leeftijdsgenootjes of ouders. Met de kennis uit onderzoek krijgen die kinderen specialistische hulp. De hulp komt online en via een landelijk netwerk van therapeuten. Hiermee wordt de kans op psychische, sociale en gedragsmatige klachten verkleind. 

Fonds Slachtofferhulp

Fonds Slachtofferhulp is in 1989 opgericht door erevoorzitter prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Met het programma Verkeersongevallen richt het fonds zich op de verbreding en structurele verbetering van het hulpaanbod aan verkeersslachtoffers en hun nabestaanden. Op financieel, emotioneel en juridisch vlak. Zo werken zij onder andere aan het versterken van de (rechts)positie en faciliteren zij lotgenotencontact en noodhulp. TrafVic-Kids is een nieuw project binnen dit fonds. 

Veilig verkeer Nederland en Fonds slachtofferhulp steunen? Plan uw APK bij CarProf.

Afspraak maken

CarProf goede doel Fonds Slachtofferhulp

Interview met Prof. Dr. Jos de Keijser
onderzoeker bij Fonds Slachtofferhulp